About gramackopta

עם ההגעה לישראל, הסוכנות יוצרת תנאי דיור נוחים לעובדים. זהו חדר במלון או בית שכור. זה משפיע על ההכרזה על בקשת הנערה, מכיוון שעלויות הנדל"ן נופלות אך ורק על יתרת המודל. העלות המשוערת של בית יומי בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.מערכת תעודות של בונוסים של עובדים. טיפים מלקוחות העובדים לוקחים את עצמם. יעד עדיפות של סוכנות הליווי ישראל שירותי ליווי לביתך – הפוך עובדים לעבודה טובה עם הכנסה טובה, ולקוחות מעוניינים נותנים שירותים באופן בלעדי ישירות את הנכס הטוב ביותר. רק שיטה זו מאפשרת לפתח שיתוף פעולה בקו ארוך, שיהיה נוח הן לבנות והן ללקוחות שלנו.