About heartaturta

עם ההגעה לישראל, החברה מעניקה לעובדים תנאים נוחים. זהו חדר במלון או דירה שכורה. הכל תלוי במשאלותיה של הילדה עצמה, מכיוון שתשלום ההשכרה טמון רק בהוצאות הילדה. המחיר המשוער של השכרת הנדל"ן היומית בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.מערכת שקופה לעידוד עובדים. בנות לוקחות טיפים מלקוחות לעצמם. מטרת העדיפות של סוכנות הליווי שלנו ישראל שירותי נערות ליווי – צור עבודה טובה עם רווחים רציניים, ולקוחות עשירים הופכים שירותים ישירות לנכס הטוב ביותר. גישה זו היא שנותנת את הכוח להשיג שיתוף פעולה ארוך טווח, אשר יהפוך לחמם יותר עבור העובדים וגם ללקוחותינו.