About kindzanodesc

מערכת אמינה של פרסי עובדים. בונוסים מגברים עובדים לוקחים את עצמם באופן אישי. המשימה העיקרית של סוכנות ישראל דירות דיסקרטיות בקריות, רש – צור עבור בנות עבודה הגונה עם רווחים רציניים, ולהיות לקוחות עשירים כדי להפוך שירותים באופן ישיר באיכות טובה יותר. רק גישה זו נותנת כוח לפתח שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהפוך לרווחיות הן לבנות והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, החברה מספקת לעובדים תנאי דיור נוחים. זהו חדר במלון או דירה שכורה. הכל תלוי רק בסדרו של העובד, מכיוון שעלות הדיור נופלת בדיוק במאזן העובד. העלות המשוערת של השכרה יומית של נדל"ן בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.