About porcodorea

עם ההגעה לישראל, החברה יוצרת תנאים הגונים לבנות. זהו חדר במלון או חדר שכור. זה משפיע על רצונות העובד באופן בלעדי, מכיוון שעלויות הדיור נופלות בדיוק על חשבון המודל. העלות המשוערת של דירה יומית בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.מערכת עובדים שקופה. בנות משאירות מתנות מלקוחות באופן אישי. המטרה העיקרית של סוכנות ישראל שירותי ליווי – צור את התעסוקה הטובה ביותר עם הכנסה גדולה, וספק ללקוחות מאובטחים שירותים ישירות לרמה הטובה ביותר. רק שיטה זו מספקת כוחות לפיתוח שותפות ארוכה, אשר תהיה רווחית עבור שני הלקוחות שלנו.