About rometanla

מערכת מובנת של בונוסים של עובדים. בנות עוסקות בהטמחות מגברים בעצמם. משימת העדיפות של סוכנות ישראל ת הדירות העדכנית ביותר – הפוך בנות עבודה הגונה עם רווחים רציניים, ולספק לגברים עשירים להעניק לשירותים רמה טובה יותר. באופן בלעדי גישה זו מספקת הזדמנות לבצע שיתוף פעולה ארוך טווח, אשר יהפוך לעיוות גם לעובדים וגם ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, החברה יוצרת דירות נוחות לעובדים. זה יכול להיות חדר במלון או בית שכור. הכל משפיע אך ורק מרצונותיה של הילדה עצמה, מכיוון שעלויות הנדל"ן נופלות בדיוק על יתרת העובדת. המחיר הממוצע של השכרה יומית בבית בישראל מוערך כ 40-60 דולר ליום.