About tradufdomo

עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לבנות תנאי דיור הגונים. זהו חדר במלון או חדר שכור. זה תלוי בהכרזה על הוראת הילדה, מכיוון שתשלום ההשכרה מתבצע אך ורק על עלויות הדגם. העלות המשוערת של יום הדירה בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.מערכת הייט של הילדה. טיפים מלקוחות העובדים לוקחים את עצמם. המשימה העיקרית של סוכנות הליווי ישראל נערות ליווי בתל אביב – לספק לעובדים תעסוקה טובה עם רווחים משמעותיים, ולקוחות עשירים מציעים שירותים באופן בלעדי באיכות טובה יותר. באופן בלעדי שיטה זו מאפשרת ליצור שותפות ארוכה, אשר תהיה לשווא הן עבור העובדים והן עבור לקוחותינו.